Metodyki zarządzania projektami – co warto wiedzieć?

8731_banner_700x330
Metodyka zarządzania projektami to zbiór metod stanowiący podejście do zarządzania projektem, dotyczy sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu postępowania prowadzącego do określonego celu.

Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Różnią się one podejściem do projektu, stopniem szczegółowości, różnie rozłożone są w nich akcenty. Poniżej opisane są najważniejsze z nich.

 • PRINCE2

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami, która prezentuje procesowe podejście do całego projektu. Jest metodyką opartą na produktach.

Zalety:

 • Jest jedną z bardziej znanych i stosowanych, co ułatwia komunikację między organizacjami, które ją wykorzystują
 • W większym stopniu opiera się na tym czy realizacja projektu jest zasadna, niż nad wytworzeniem samego produktu
 • Jasno określa obowiązki osób zaangażowanych w zarządzanie projektem (dostarcza informacji co ma być zrobione, przez kogo i kiedy)
 • Sprawuje kontrolę nad startem, realizacją i końcem projektu
 • Przejrzystość, standaryzacja i kompletność dokumentacji
 • Przewiduje możliwość adaptacji do specjalnych potrzeb organizacji, projektu lub programu
 • Dzięki planowaniu nie są pomijane działania konieczne do wytworzenia produktu i unika się realizacji tych, które nie są potrzebne
 • Jej stosowanie nie wymaga opłat autorskich
 • Materiały PRINCE2 są opublikowane i szeroko dostępne

Wady:

-   Duży, niekiedy przesadny nacisk na sporządzanie dokumentacji
–   Nie definiuje wprost analizy wymagań
–   Stosowanie PRINCE2 może być zbyt pracochłonne przy małych projektach
–  Niemal całkowity brak zainteresowania dla umiejętności „miękkich”, które często  decydują o powodzeniu projektu

 • PMBOK

Jest to kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami – jego głównym celem jest przedstawienie wiedzy o zarządzaniu projektami.

 Zalety:

 • Jest znacznie szersza niż PRINCE2 – obejmuje tematykę zagadnień międzyludzkich oraz zagadnienia komunikacyjne (umiejętności „miękkie”)
 • Dostarcza szeregu informacji o różnych technikach i modelach zarządzania projektami (dostarcza informacji jak należy zarządzać)
 • Stanowi uzupełnienie metody PRINCE2
 • Dostarcza szczegółowych wskazówek dotyczących konstrukcji harmonogramu i budżetu
 • Bardziej elastyczne podejście do cyklu życia projektu, pozwalające na zastosowanie kilku grup procesów albo w kaskadzie obejmującej cały projekt

Wady:

 –   Brak szerszego wsparcia dla organizacyjnego ładu zarządzania projektami (niemal całkowita koncentracja na roli Kierownika Projektu)
–   Brak głębszego zrozumienia dla uzasadnienia biznesowego

 • SCRUM

Metodyka Scrum to zespół prostych holistycznych metod stosowanych w zarządzaniu wysoce złożonymi i innowacyjnymi projektami.

Zalety:

 • Prostota i elastyczność
 • Samozarządzanie zespołu
 • Formalności i biurokracja zmniejszone do minimum

Wady:

-   Najlepiej sprawdza się dla projektów o wysokim ryzyku i niepewności
–   Ryzyko przekroczenia zakładanego budżetu
–   Ryzyko niechcianego i kosztownego rozrastania się projektu bez należytej kontroli

 • AgilePM

Agile Project Management – zwinne zarządzanie projektem, innowacyjne podejście do zarządzania projektami, które pomaga ludziom efektywnie pracować w grupie, aby osiągnąć cele biznesowe.

Zalety:

 • Isnieje faza przygotowawcza, która pozwala na wstępne zrozumienie, czy warto podejmować pracę
 • Większa kontrola kierownictwa nad przebiegiem projektu (m.in. określenie gwarantowanego czasu i kosztu)
 • Integracja ze środowiskiem PRINCE2. AgilePM może być stosowane jako metoda pracy zespołów
 • Dostarcza podejścia, które oferuje elastyczność, ale zachowuje koncepcję projektu
 • Nie ma potrzeby rozwijania i integrowania danego przedsiębiorstwa do procesów zarządzania Agile, organizacja może po prostu przyjąć sprawdzone i przetestowane podejście
 • AgilePM stanowi uzupełnienie metodyki PRINCE2
 • Skutecznie wykorzystuje ludzką wiedzę w połączeniu z technikami takimi jak rozwój interaktywny i modelowanie w celu osiągnięcia ciasnych ram czasowych realizacji projektu
 • Agile ustala czas, koszt i jakość na wczesnych etapach projektu

Wady:

-   Stosunkowo skomplikowana struktura organizacyjna
–   „Płytkie” podejście do zarządzania ryzykiem

            Która metodyka jest zatem najlepsza? Jak widać każda z nich ma swoje wady i zalety, ciężko więc odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wiele zależy od oczekiwań i potrzeb. Niektóre firmy wdrażają własne systemy zarządzania projektami, niekoniecznie opierając się na powyższych metodykach. Z pewnością każda z nich stanowi uzupełnienie pozostałych, a stosowne łączenie i racjonalne korzystanie z podstawowych zasad może pomóc w zagadnieniach związanych z kierowaniem projektami.

 

Anna Szykuła