PMArt na Warszawskich Dniach Informatyki

Warszawskie Dni Informatyki to wydarzenie, na którym spotkają się studenci, przedstawiciele firm oraz eksperci w dziedzinie IT. To organizowana od 7 lat, największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. W zeszłym roku uczestniczyło w niej ponad 5000 osób. Swoją popularność zawdzięcza między innymi wartościowym wykładom i warsztatom prowadzonym przez profesjonalistów z branży IT.

Troje członków naszego koła: Karol Bocian, Maciej Wiraszka i Veronika Aniper mieli okazję prowadzić dwa warsztaty na tegorocznej edycji WDI: „Kanban, czyli gra w karty” oraz „…i wtedy ja mu mówię: nazwij to Scrum”. Pierwszy z nich dotyczył metody zarządzania zadaniami, która polega na stworzeniu systemu planowania oraz monitorowania czynności, jakie są wykonywane w procesie wytwórczym. O Scrumie robi się ostatnio coraz głośniej. Jest to często wybierana metodyka zwinna, używana głównie do zarządzania projektami informatycznymi. W obu spotkaniach podzieleni na zespoły uczestnicy mieli do wykonania zadania, korzystając z metod poznanych podczas części teoretycznej spotkań. Poza warsztatami Veronika i Maciek wzięli udział w Panelu Rektorskim WDI w senacie RP. Była to dyskusja rektorów uczelni wyższych, przedstawicieli świata biznesu oraz studentów kół naukowych i samorządów. Dotyczyła przyszłości IT, w tym głównie idei Rewolucji Przemysłowej 4.0 oraz nowej ery rozwoju gospodarczego.

kanban wdi

scrum

Warsztaty możemy uznać za bardzo udane, czemu dowodzą pozytywne uwagi i oceny uczestników zebrane w anonimowych ankietach. Średnia ocen całkowitych z warsztatu na temat Kanbana wyniosła 4,60, natomiast ze Scruma – 4,61 (oceniane w skali 1-5). Uczestnicy pochwalili prowadzących m.in. za ich zaangażowanie, kompetencję, wiedzę oraz przyjemną atmosferę podczas warsztatów, a także dostarczyli cenne, krytyczne uwagi, które pozwolą nam poprawić się w przyszłości. Liczymy na udział PMArtu w kolejnych tego typu wydarzeniach.

wspólne wdi

Autor: Julita Ołtusek