SPOTKANIE Z PROJECT MANAGEREM

6 grudnia podczas cotygodniowego spotkania koła, mieliśmy przyjemność gościć w ramach projektu „Spotkania z PM” Jakuba Okońskiego.  Nasz prelegent pracuje w firmie P&G, obejmuje stanowisko Project Managera w dziale IT. Zgodził się poprowadzić dla koła Zarządzania Projektami PMArt oraz Koła Naukowego Informatyków warsztat z zakresu zarządzania projektami Agile – Scrum.

Główną częścią prezentacji było omówienie procesu Scrum.

Scrum wywodzi się z metodyki Agile, czyli zwinnej metodyki zarządzania projektami oraz kieruje się pewnymi wartościami. Przede wszystkim ceni bardziej:

  • Ludzi i interakcję od procesów i narzędzi,
  • Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji,
  • Współpracę z klientem od negocjacji umów,
  • Reagowanie na zmiany od realizacji z góry założonego planu.

scrum

Swoją prostotę zawdzięcza iteracjom, które trwają od 1 do 4 tygodni. Na samym początku robimy listę założeń (Product Backlog), która w każdej chwili podlega zmianom oraz możemy dodawać nowe założenia. Następnie wybieramy kilka z najważniejszych punktów naszej listy i rozpisujemy zadania dla każdego z członków zespołu (Sprint Backlog). Podczas trwania iteracji, nie można zmieniać jej założeń, ważne jest, żeby członkowie spotykali się codziennie i zdali małą relację z pracy, którą wykonali przez ostatnie 24 godziny. Na 15-minutowym spotkaniu każdy członek zespołu powinien się wypowiedzieć na temat tego, co zrobił od ostatniego spotkania, czy ma problem z obecnym zadaniem oraz, czy wie, co ma robić dzisiaj. Nad wszystkim czuwa Scrum Master, jest to osoba, która opiekuje się zespołem, organizuje codzienne spotkania oraz w razie potrzeby pomaga członkom w rozwiązywaniu problemu. Ważne, aby po każdej iteracji odbyło się tzw. Sprint Review – spotkanie ma na celu zaprezentowanie wykonanego przez nas produktu klientowi oraz Product Ownerowi. Jest to o tyle ważne, że klient może wprowadzić zmiany, co do dalszych wymagań, widzi nasze postępy, a my mamy pewność, że wykonujemy produkt zgodnie z wymaganiami klienta. Sprint Review stawia na ulepszenie produktu. Po każdej iteracji powinno odbyć się też tzw. Sprint Restrospective. Celem tego spotkania jest ulepszenie pracy zespołu oraz samego procesu. Na samym początku projektu ustalamy długość iteracji oraz staramy się, żeby każdy sprint trwał tak samo długo.

Nie wszystkie projekty można zrealizować posługując się tą metodą.  Najbardziej sprawdza się w projektach, które można podzielić na małe części, wykonywać je i wypuszczać, np. aplikacje mobilne.

Zespół Spotkania z PM (Emil Słowik)